Kwaliteit en veiligheid

Waarborging kwaliteit

  • Elke technieker van One Building Maintenance beschikt over een PDA waarop de technieker zijn informatie krijgt betreffende de interventie. De PDA laat toe om foto's te nemen voor het dossier en de klant kan zijn/haar opmerkingen hierop laten registreren.
  • Het is mogelijk om SLA's af te spreken.
  • Kwaliteitsopvolging door manager en ploegchef.
  • Reporting door systematische registratie en feed-back van alle interventies via de PDA en het Close Client Program.
  • Uitgebouwde dispatch en back-office om de technische en administratieve kwaliteit en opvolging te waarborgen.
  • Beschikbaarheid 24/24 en 7/7 via ons wachtdienst (groen nummer), per email en via ons Close Client Program.
  • Nodige ervaring met multi-site klanten.
  • One Building Maintenance beschikt over een netwerk van leveranciers en partners voor materialen en hulpmiddelen (Cebeo, Lecot, Facq, Desco, Heinen, Camé, Ditec, ...) waardoor we een snelle levering en vlotte samenwerking kunnen garanderen tegen correcte prijzen.

Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Het beleid van de onderneming is erop gericht om de veiligheid, de gezondheid en het milieu op de plaats waar het personeel is tewerkgesteld op een hoog niveau te brengen en te houden. Ter onderstreping van dit beleid heeft One Building Maintenance een VCA** certificaat.

Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de VGM-risico's zoveel mogelijk te voorkomen  voor zowel onze personeelsleden, derden en het milieu.De uitschakeling van risico's op veiligheidsvlak is een grotere prioriteit dan het beperken van risico's op andere gebieden.De zorg voor arbeidsomstandigheden begint bij een ieder van ons. Ieder personeelslid is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn taak, waarbij de zorg voor het milieu gewaarborgd blijft.

De directie ondersteunt dit onder meer via opleiding en voorlichting en past  daar waar nodig zijn beleid aan. De nodige middelen worden  ter beschikking gesteld om de gedefinieerde doelstellingen daadwerkelijk te verwezenlijken.