Industrie en productie

Industriële bedrijven moeten optimaal presteren om goed te renderen. Niets mag het productieproces verstoren. Vergaande rationalisatie van de activiteiten heeft geleid tot uitbesteding van alles wat niet tot de core business behoort. Dat werkt pas goed als leveranciers en onderaannemers betrouwbaar en betrokken zijn, een hoge kwaliteit leveren en zich flexibel weten op te stellen.
Een elektriciteitspanne tijdens een productieproces bijvoorbeeld?

Dan zal One Building Maintenance binnen de 4 uur klaar staan om de productie zo snel mogelijk terug operationeel te maken.