Advies- en projectmanagement

One Building Maintenance, de juiste keuze in de begeleiding van uw kleine en grote projecten.
Onze projectmanagers verzorgen verschillende soorten projecten en begeleiden u door de fases van het project; van initiatie, en uitvoering tot oplevering en nazorg.

U staat als  opdrachtgever steeds centraal, communicatie en volledige informatieverstrekking zijn van cruciaal belang tijdens dit proces. 

Elk project is een unieke opgave, begrensd in tijd en volgens ieders budget. Tijdens dit proces bewaken wij de planning, kosten, kwaliteit, informatie en organisatie van uw project.

U kan rekenen op een betrouwbare partner die alle facetten van het project in acht neemt en met grote zorg uitvoert. 

One Building Maintenance en haar zusterbedrijf, Facility Solutions, hebben een  ruime ervaring met het managen van facilitaire en bouwkundige projecten als het plannen en coördineren van verhuizingen, het verzorgen van huisvesting en kantoorinnovatie, de coördinatie en begeleiding van renovatie en nieuwbouw, onderhoud en (technisch) beheer, advies over meerjarenonderhoudsplannen, aanbestedingen van diensten en materieel en het adviseren, selecteren en implementeren van een Facility Management Informatie Systeem (FMIS).

Een verbouwing of restyling moet snel en volgens schema verlopen en moet de klant zo min mogelijk verstoren. Dat vraagt om facilitaire partners die het gewend zijn om hun werk dienstbaar en nauwgezet te doen, ook als ondertussen, bijvoorbeeld in de retailsector, de verkoop gewoon doorgaat.

Succesvol projectmanagement is gebaseerd op volgende belangrijke peilers:  zie afbeelding

Onze project managers hebben ervaring met zeer gevarieerde opdrachten !