Herinrichting kantoren

Herinrichting van kantoren vraagt een specifieke en gefaseerde projectaanpak.  Per fase toetsen we iedere keer weer de gevolgen van beslissingen over de  aan de gewenste organisatieveranderingen en omgekeerd. In de onderstaande figuur is de fasering aangegeven voor een verbouwingsproject.

Per fase wordt aangegeven welke activiteiten door welke partij moeten worden verricht.